Zdjęcia z XXIV Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków

Teheran, 22 - 29 lipca 2011 r.


Polska drużyna po wylądowaniu na lotnisku w Teheranie, stoją od lewej: Grzegorz Fabiański,
Ryszard Błogowski, Stanisław Świdwiński, mgr Michał Oszmaniec (opiekun drużyny), Maciej Malinowski,
Łukasz Gładczuk (kapitan), dr Andrzej Nadolny (juror i przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Komitecie Organizacyjnym).
 
Na uroczystości otwarcia XXIV MTMF przemawia przewodnicząca Miejscowego Komitetu Organizacyjnego, Dina Izadi.

Prezentacja polskiej drużyny przez jej kapitana podczas ceremonii otwarcia XXIV MTMF.
 
Drużyna podczas przerwy w trakcie zawodów.

Dekoracja polskiej drużyny brązowymi medalami na uroczystości zakończenia XXIV MTMF.
 
Udekorowana medalami drużyna schodzi ze sceny.