TURNIEJ MŁODYCH FIZYKÓW
Informacja o drużynie

  1. Pełna nazwa szkoły
  2. Adres szkoły
  3. Skład drużyny (imię i nazwisko oraz klasa każdego uczestnika)
  4. Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna drużyny
  5. Adres poczty elektronicznej
  6. Telefon/fax.